דוגמאות הסכמים
יחסי ממון
חיים משותפים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
ראשית הסבלנות מרה, ואחריתה מתוקה
הוסף למועדפים זולו הורים הורים

 
אינדקס - הורים חברה ומשפחה
בית ספר להורים
עידוד   שייכות   שיתוף
גבולות   פינוק   ביקורת
מדריך הריון ולידה
ילדים לומדים מתוך אורח חייהם
מחשבון הריון ולידה
דוגמת הסכם יחסי ממון
דוגמת הסכם חיים משותפים
דוגמת צוואה - עריכת צוואה
מחשבון גירושין - מזונות ילדים
בלעדי - גלולות ללא מרשם רופא
מחשבונים לכל תחום בחיים
חזור להורים
קריטריונים לאדם בוגר

לוכסתל תונלבוס ·

רוחבל תלוכי ·

טילחהל תלוכי ·

תוביטנרטלא לוקשל תלוכי ·

תוטלחה שממל תלוכי ·

םיקופיס תוחדל תלוכי ·

תוירחא תחקל תלוכי ·

ומצע תושרב דומעל תלוכי ·םירוה תצובקב תוליעפ

,החיתפ רועשכ תויהל הלוכי תוליעפה .1
,רגוב םדאל םינוירטירקה םהמ וקדבי םירוהה רשאכ
,םירגובכ םהידלי רובע םיצור םהמ
.םירגוב םייחל םהידלי תא וניכי םה דציכ
םיכירצ םה םילכו םירושיכ וליא ?םדיקפת המ
?םדיקפת תא אלמל

תינכות תינבב םיפתוש תויהל םילוכי םירוהה ןאכמ
.החנמה םע דחי ,םירוהל סרוקה

,םכסמ רועשכ תוליעפ .2

,רגוב םדאל םינוירטירק
.םירגוב םישנא תויהל םידליה תא וניכי דציכ
?הרטמה תא ומדקי סרוקב ודמלש המ ךותמ המ
.דומלל יוצר היה דוע המ ,ךשמה סרוקל

המורפ :הבתכ
זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו