דוגמאות הסכמים
יחסי ממון
חיים משותפים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
אני לא מחפש את הכותרת של המחר, אלא את המחר של הכותרת - שמעון פרס   (לעוד משפטי חוכמה)
26/4/2015  

יום העצמאות בזולו
אני יהודי חגי ישראל קישורים שירים איך מנגנים את התקווה יום הזיכרון מגילת העצמאות סמל המדינה דגל המדינה ההמנון

הנוסח הסופי של ההכרזה נקבע על ידי ועדה שנבחרה מתוך מנהלת העם בראשותו של דוד בן גוריון. קדמו לנוסח זה שתי טיוטות ארוכות יותר ושונות מאוד מן הנוסח הסופי, שחיברו משפטנים וחברים במועצת העם. ההכרזה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים :
החלק הראשון הוא מעין הקדמה, הסוקרת בצורה תמציתית את ההסטוריה של עם ישראל בארץ ישראל ובארצות פזוריו. את הישגיו הכבירים, הלאומיים והכלל-אנושיים, בתחומי התרבות והמוסר. את סבלותיו ותלאותיו בכל הזמנים ובזמננו - ומסיימת בקביעה כי "זוהי זכותנו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית", זכות שהוכרה על ידי האומות המאוחדות "ואינה ניתנת להפקעה".
החלק השני של ההכרזה הוא גם החלק המעשי, התפעולי. הוא פותח בהכרזה כי ביום זה, שבו מסתיים המנדט הבריטי על ארץ ישראל, מוקמת בה המדינה היהודית, שתיקרא "מדינת ישראל". ומרגע סיום המנדט, יתחילו לפעול מוסדות השלטון של המדינה החדשה. מוסדות אלה, כאמור, יהיו זמניים ויפעלו "עד להקמת השלטונות הנבחרים של המדינה, בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האסיפה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ 1 - באוקטובר ."1948 בכך נקבעה המשכיות הממשל. לא נוצר חלל שלטוני ריק אף לרגע אחד, והובטח אופיים הדמוקרטי של מוסדות השלטון במדינה.
החלק השלישי הוא החלק ההצהרתי - יש בו הצהרת עקרונות על דמותה של המדינה בעתיד לכמה בחינות: יהודית, חברתית, בינלאומית ויחסי השכנות עם עמי האזור. חלק זה של ההכרזה מקנה לה את חשיבותה כמגילת יסוד של מדינת ישראל. הדברים האמורים בו מבטאים את חזון המייסדים ואת ה "אני מאמין" שלהם. באות בו לידי ביטוי שתי מטרות היסוד שהציבה לעצמה הציונות: הענקת מקלט בטוח בארץ ישראל לכל יהודי הרוצה או הנאלץ לעלות אליה, ויצירת חברה יהודית חדשה בארץ ישראל, המבוססת על ערכי הצדק, השוויון וחירות האדם. הקלק כאן למעבר לתמונת מגילת העצמאות המקורית

מנהלת העם - גוף בן 13 חברים שנבחרו מתוך חברי מועצת העם מנהלת העם שימשה כמוסד הביצוע של מועצת העם ובראשה עמד דוד בן גוריון. בהכרזה על הקמת מדינת ישראל נקבע כי מרגע סיום המנדט תהיה מנהלת העם לממשלה הזמנית של המדינה.
זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו