הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
עינך רואות רק מה שהמוח שלך מסוגל להבין   (לעוד משפטי חוכמה)
30/8/2016  

יום העצמאות בזולו
אני יהודי חגי ישראל קישורים שירים איך מנגנים את התקווה יום הזיכרון מגילת העצמאות סמל המדינה דגל המדינה ההמנון

 כיצד נבחר סמל המדינה?
 הצעות שונות לסמל המדינה
 הצעות אחרות
 הצעות נוספות
 סמל המדינה ושיר לסמל
 המנורה כסמל יהודי
 המנורה כסמל יהודי - המשך
המנורה כסמל יהודי על פי מאמר מאת ליאורה דידני
מרבית החוקרים סבורים, כי מקורה התוכני והצורני של מנורת שבעת הקנים הוא "עץ החיים". במסורת היהודית קשור "עץ החיים" בעץ השקד, אולי משום שהשקד מקדים לפרוח. עץ השקד הוא סמל אידיאלי לחיים, לתחייה. מטה אהרון הנץ תפרחת שקד )במדבר יז,32(. עץ השקד הוא גם סמל לעוצמתו של ה'. ירמיהו רואה בחזונו מקל שקד הבא להעיד, כי אלוהים שוקד על דברו לעשותו (ירמיהו א,11 ). אין פלא אם כן, כי מנורת שבעת הקנים בתיאור מלאכת המשכן מעוטרת בציצי השקד ופרחיו.
מנורת שבעת הקנים, מופיעה לראשונה כסמל לאומי, בזמן מסעי בני ישראל במדבר, כאחד משתמישי המשכן. זוהי מנורת זהב, אשר כדוגמתה ציוה ה' על משה לעשות, בעת היגלותו אליו על הר סיני: "ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה את המנורה. ירכה וקנה, גביעיה וכפתוריה ופרחיה, ממנה יהיו, וששה קנים יוצאים מצדיה, שלושה קני מנורה מצדה האחד ושלושה קני מנורה מצדה השני" )שמות כה,13).
בספר האגדה מסופר: "בשעה שעלה משה בהר, והקב"ה ציווהו על מעשה המנורה, נתקשה בו משה. אמר לו הקב"ה: הרי אני עושה אותה לפניך. מה עשה הקב"ה? הראה לו אש לבנה, אש אדומה, אש שחורה, אש ירוקה, ועשה מהן את המנורה: גביעיה, כפתוריה, פרחיה וששת הקנים, ואמר לו: זה מעשה המנורה, שהקב"ה מראה לו באצבע" )ע"פ תנחומא הקדום(.
לפי התיאורים בתורה מתברר, כי כל אחד משבעת קני המנורה מעוטר היה לאורכו בגביעים, כדוגמת פריחת השקד: כפתור ופרח לסירוגין. הגביע העליון שימש כלי קיבול לשמן המאור שכלכל את הפתילות. המנורה הוצבה לפני הפרוכת של קודש הקודשים, והאירה מערב עד בקר. תפקיד הדלקת המנורה היה מוטל על הכהן הגדול )שמות כז,02(. בבית המקדש הראשון הציב שלמה עשר מנורות זהב בעלות שבעה קנים, שהיו מעוטרות בפרחים, בדומה למנורת המשכן. עשר מנורות זהב שהציב שלמה בבית המקדש אבדו בעת המצור על ירושלים, בתקופת מלכות יהויכין )שנת 597 לפנה"ס(, כאשר נטל עמו נבוכדנאצר את אוצרות בית המקדש, ובכלל זה, את כלי הזהב שהציב שלמה בהיכל )מלכים ב, כד,41 .( בדומה למשכן, ושלא כמו בבית המקדש הראשון, הוצבה רק מנורה אחת בבית המקדש השני. במנורה זו, מספר התלמוד, הער הנר המערבי, שפנה לכיוון קודש הקודשים, ללא הפוגה. מנורת הזהב הוצאה מבית המקדש בשנת 169 לפנה"ס ע"י אנטיוכוס פיפנס, כאשר הפך המקדש להיות היכל זיאוס. לאחר טיהור המקדש הכניס יהודה המכבי תשמישי קודש חדשים, בכללם מנורת שבעת הקנים. אך מחמת עונייה של הקהילה היהודית, מספר התלמוד, היתה המנורה עשוייה ברזל מחופה בדיל. כשהעשירו עשוה כסף, חזרו והעשירו, עשוה זהב.
זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2016 פרסום בזולו