זכות שימוש במנוע התשבצים באתר זה הינה אישית , לשימוש אישי ולא מסחרי. זכות שימוש ניתנת לאחר התשלום והינה מוגבלת בזמן ואינה מותרת להפצה , העברה, שכפול , העתקה, פרסום אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת עורך דין שרון טל. מנוע התשבצים מכיל מאגר עצום של הגדרות לתשבצים - למעלה מ 103,000 - למרות זאת בעת הרישום, הינך מודע לכך שאינו מכיל את כל ההגדרות האפשריות וכי יתכן שאף נפלו טעויות כתיב או באחוז מינורי ביותר בכלל המאגר ובאם ימצא כזה תדווח על כך למפעילי האתר. אין לראות באתר ו/או בתוצאות ו/או עיבוד אחר ו/או מסמך אחר המופץ באמצעות אתר זה ו/או מטעמו משום תחליף ליעוץ מקצועי - אלא ככלי הנועד להקל להבין לאתר מידע , לסייע ולהתאימו להגדרות השונות . בעלי האתר, המפתחים ועורכי הדין השותפים לפיתוח אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי כל משתמש בכל מחשבון ו/או סימולטור ו/או מידע ו/או טפסים ו/או מסמכים אחרים המופצים באמצעות אתר זה . כל העושה שימוש באחד מאלה מצהיר כי הוא עושה זאת על דעת עצמו ונושא באחריות אישית. כמו כן, המפתחים / עורכי הדין או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות להתאמה לצרכים ספציפיים של המשתמש ו/או למטרותיו. בכל מקרה של סתירה בין המוצג באתר לבין האמור בחוק , החוק גובר. כמו כן המשתמש באתר זה מצהיר כי הוא מודע לכך שהאתר מאוחסן בחוות שרתים והשירות תלוי בגורמים וספקים נוספים ולפיכך יתכנו שיבושים ותקלות בשרת ו/או תקלות שונות ואין הבעלים , מפעלי האתר נותני השירות ו/או גורמים המתפעלים את אתר מתחייבים לתקינות ורציפות השירות. מאופי השירות המושתת בעיקרו על חשיפת הקניין הרוחני , ידע כלכלי , פיננסי , ממוני ומשפטי מצטבר רב הנחשף למזמין השירות - לא יתקבלו ביטולים או החזרים על שימוש חלקי גם אם לא מוצתה כל תקופת המינוי ולא יתקבלו ביטולים ולא יהיו החזרים כספיים מסיבות שאינן קשורות בבעיות טכניות ממושכות - במקרים מסוג אלו הפיצוי המקסימלי יהא בהארכת תקופת השירות ובאופן יחסי. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר וכדומה, יהא בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל. ט.ל.ח - מובהר, למען הסר ספק כי בעלי האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה.