תן אגרוף לקוף - עם החצים שבמקלדת
תחליף לנחום תקום למי שאין בבית והילד עצבני