שמות של נשים נוכריות בין אבות האומה

''והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם...''

אחרי הדוגמא שנתן שלמה לעם, לקחו גם אחרים נשים זרות.
אך גם לפני שלמה היו נשים זרות שבעליהם וצאצאיהם מלאו תפקיד
חשוב בהיסטוריה שלנו:

רבקה, לאה ורחל  -  היו ארמיות
אסנת -  בת פוטיפרע כהן און, נישאה ליוסף במצרים - הצאצאים מנשה ואפרים
צפורה -  אשת משה בתו של יתרו, כהן מדין
דלילה -  אשה מבנות פלישתים, שלקח שמשון
תמר -  היתה מבנות כנען. מנשואי יהודה ותמר נולד פרץ אבי השושלת
שהולידה את בועז - סבו של ישי אבי דוד המלך.
רות -  מואבי, אשת בועז. בנם היה עובד, אבי ישי אבי דוד המלך
בת שבע  -  אשת אוריה החיתי. אשת דוד המלך ואם שלמה
נעמה -  אשת עמונית, אשת שלמה, אם המלך רחבעם
איזבל -  כנענית מצור אשת אחאב מלך ישראל

חזור