ציטוטים קצרים בנושא חז''ל
 • שקר החן והבל היופי

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  משלי לא, ל
 • אמור מעט ועשה הרבה

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  מסכת אבות
 • אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  מסכת אבות
 • מרבה נכסים מרבה דאגה, מרבה נשים מרבה כשפים, מרבה שפחות מרבה זמה, מרבה עבדים מרבה גזל

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  מסכת אבות
 • במקום שאין אנשים השתדל להיות איש

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  מסכת אבות
 • המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  בבא מציעא נח ע"ב
 • עשה לך רב, וקנה לך חבר - והוי דן את כל האדם לכף זכות

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  יהושוע בן פרחיה
 • עין רעה ויצר הרע ושנאת הברייות, מוציאין את האדם מן העולם

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  רבי יהושוע
 • יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  רבי אליעזר
 • כל אהבה שהיא תלויה בדבר - בטל דבר, בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  רבי אלעזר בן עזריה
 • הוי רץ למצוה קלה, וברח מן העבירה: שמצוה גוררת מצוה, ועבירה גוררת עבירה; ששכר מצוה מצוה, ושכר עבירה עבירה

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  מסכת אבות
 • אין מביאין ראיה מן השוטים

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  שבת קד, ע"ב
 • אין עונשים, אלא אם כן מזהירים

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  סנהדרין נו, ע"ב
 • מי שזורע שנאה - יקצור חרטה

  •   שם השולח:  טל
  •   המקור:  רבי שלמה אבן גבירול
 • מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך

  •   שם השולח:  טל
  •   המקור:  מסכת שבת לא א
 • כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם

  •   שם השולח:  פרקי אבות פרק6 משנה6
  •   המקור:  פרקי אבות פרק6 משנה6
 • כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה

  •   שם השולח:  מסכת יבמות סב ב
  •   המקור:  רבי תנחום
 • כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר בראשית ה1: זכר ונקבה בראם, ויקרא את שמם אדם

  •   שם השולח:  מסכת יבמות סב ב
  •   המקור:  רבי אלעזר
 • מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש

  •   שם השולח:  טל
  •   המקור:  קהלת א פסוק ט
 • היום בו נולדת הוא היום בו החליט הקב"ה שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך

  •   שם השולח:  שרון
  •   המקור:  רבי נחמן מברסלב
 • אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  הרמבם
 • החובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים: נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת

  •   שם השולח:  דיוגינס
  •   המקור:  הרמבם - משנה תתורה