חיילות בצה"ל
ח"א - חיל האוויר
חיל האוויר
ח"י - חיל הים
חיל הים
ח"יח - חיל החימוש
חיל החימוש
חנ"כ - חיל החינוך
חיל החינוך
חר"פ - חיל הרפואה
חיל הרפואה
חמ"ן - חיל מודיעין
חיל מודיעין
חמ"ץ - חיל המשטרה הצבאית
חיל המשטרה הצבאית
חי"ר - חיל הרגלים
חיל הרגלים
חש"ל - חיל השלישות
חיל השלישות
חש"ן - חיל השיריון
חיל השיריון
חת"ן - חיל התותחנים
חיל התותחנים
חה"ן - חיל ההנדסה
חיל ההנדסה

דרגות חוגרים
חוגר - חייל שאינו קצין, מדרגת טוראי עד דרגת סמל ראשון
רב"ט - רב טוראי
רב טוראי
סמל
סמל
סמ"ר - סמל ראשון
סמל ראשון
 
דרגות נגדים
רס"ל - רב סמל
רב סמל
רס"ר - רב סמל ראשון
רב סמל ראשון
רס"מ - רב סמל מתקדם
ב סמל מתקדם
רס"ב - רב סמל בכיר
רב סמל בכיר
רנ"ג - רב נגד
רב נגד
 
 
דרגות קצינים מקצועיים
קמ"א - קצין מקצועי אקדמי
קצין מקצועי אקדמי
קא"ב - קצין אקדמי בכיר
קצין אקדמי בכיר
 
 
דרגות קצינים
סג"מ - סגן משנה
סגן משנה
סגן
סגן
סרן
סרן
רס"ן - רב סרן
רב סרן
סא"ל - סגן אלוף
סגן אלוף
אל"מ - אלוף משנה
אלוף משנה
תא"ל - תת אלוף
תת אלוף
אלוף
אלוף
רא"ל - רב אלוף
רב אלוף


מונחים במהלך וטרום הגיוס
מלש"ב - מיועד לשירות ביטחון שקיבל צו גיוס.
קב"א - קבוצת איכות נתון איכותי מספרי המשוכלל מנתוני האיכות שנקבעו במהלך ההתייצבות בלשכת הגיוס. (דפ"ר, צד"כ והשכלה). נתון זה משמש קריטריון מרכזי בתהליכי המיון, השיבוץ והקידום בצהל.
דפ"ר - הדפ"ר הוא דירוג פסיכוטכני ראשוני הנקבע על פי מערכת מבחנים פסיכוטכניים ממוחשבים, ומהווה אומדן ליכולת השכלית של המלש"ב
צד"כ - הצד"כ מופק על סמך ראיון אישי מובנה הנערך למלש"בים גברים בלבד על ידי מראיינות פסיכוטכניות, והוא מהווה אומדן למידת ההתאמה.
קד"צ - קורס קדם צבאי - זהו קורס במסגרת קדם-צבאית - טרם הגיוס. הגיוס לצה"ל מתבצע בסיומו. ניתן לוותר על קורס זה בכל שלב עד עשרה ימים לפני תום הקורס.
שוחר - מיועד לשירות בטחון העובר הכשרה במסגרות, כגון: פנימיות צבאיות, בתי ספר טכניים וקורסים קדם צבאיים. השוחרים חותמים על הסכם מול משרד הבטחון, הסכם העוסק בזכויות ובחובות שלהם, הנובעים ממעמדם המיוחד כיוון שאינם חיילים ואינם אזרחים.

מונחים תפקידים כלליים
ש"ג - שומר גדודי - הכוונה לשומר בכניסה למחנה.
מש"ק - מפקד שאינו קצין.
מ"כ - מפקד כיתה.
מ"מ - מפקד מחלקה.
מ"פ - מפקד פלוגה.
סמג"ד - סגן מפקד גדוד.
מג"ד - מפקד גדוד.
סמח"ט - סגן מפקד חטיבה.
מח"ט - מפקד חטיבה.
מונחים תפקידי קצינים מקצועיים
קצח"ר - קצין חי"ר ראשי.
קסל"פ - קצין סילוק פצצות.
קצין יחס"פ - קצין הנדסה קרבית מיחידת סילוק פצצות.
קהנ"ר - קצין הנדסה ראשי.
קמ"ן - קצין מודיעין.
קמנ"ר - קצין מודיעין ראשי.
קשר"ג - קצין קשר גדודי.
קס"א - קצין סיוע ארטילריה.
קתמ"ר - קצין תותחנים ראשי.
קע"ת - קצין עמדת תותחים.
קש"א - קצין קישור ארטילרי.
קת"ק - קצין תצפית קדמי.
ק"ס - קצין סיור.
קח"ש - קצין חימוש.
קחש"ר - קצין חימוש ראשי.
קת"ח - קצין תחזוקה.
קתח"ר - קצין תחזוקה ראשי.
קשל"א - קצין שלישות אוגדתי.
קשל"ר - קצין שלישות ראשי
קז"ק - קצין זימון קורסים
קמ"ץ - קצין משטרה צבאית.
קמצ"ר - קצין משטרה צבאית ראשי.
מב"ס - מפקד בסיס.
מח"ט - מפקד חטיבה.
סמג"ד - סגן מפקד גדוד.
סמח"ט - סגן מפקד חטיבה.

מונחים אגפים וזרועות בצה"ל
אג"ם - אגף המטה הכללי.
אמ"ן - אגף מודיעין.
אכ"א - אגף כוח אדם.
אט"ל - אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה.
אג"ת - אגף תכנון.
אמ"ץ - אגף מבצעים.
מז"י - מפקדת זרוע יבשה.
אלר"ם - אגף לוגיסטיקה רפואה ומרכזים(מרכזי ציוד,דלק ומזון).
אמ"ש - אגף משאבי אנוש, אגף בצה"ל האחראי על תחום כוח האדם (לשעבר אכ"א).
בא"ח - בסיס אימונים חטיבתי.
בה"ד - בסיס הדרכה.
בהל"צ - בית ספר להנדסה צבאית.
ביסל"ח - בית ספר למקצועות החי"ר.
בקו"מ - בסיס קליטה ומיון.

מונחי יחידות בצה"ל
פלס"ר – פלוגת סיור.
פלחה"ן - פלוגת חיל הנדסה.
מצ"ח - משטרה צבאית חוקרת.
דו"צ - דובר צה"ל.
ירפ"א - יחידה רפואית אווירית.
גדס"ר - גדוד סיור
פלחו"ד - פלוגת חוד.
פלחי"ק - פלוגת חיל קשר.
פלנ"ט - פלוגת נ"ט.
יחמ"ן - יחידת מודיעין
יחמ"מ - יחידת מודיעין מטרות
יהל"ם - יחידת הנדסה למשימות מיוחדות.
יַחְסַ"פּ - יחס"פ - יחידה מיוחדת לסילוק פצצות.
ימ"ח - יחידת מחסני חירום.

מונחי אמצעי לחימה בצה"ל
רוס"ר - רובה סער.(לדוגמא M16).
אמל"ח - אמצעי לחימה.
נק"ל - נשק קל.
רק"ם - רכב קרבי משוריין.
אח"י - אוניית חיל הים
מא"ג - מקלע אחיד גדודי - סוג של רובה עם קליעים גדולים יותר.
אינרטי - לא אמיתי - בחיל הנדסה מתרגלים על פצצות אינרטיות.
חנ"ה - חומר נפץ הודף.
חנ"מ - חומר נפץ מרסק.
טנ"ט - חומר נפץ TNT.
טמנ"ט - טיל מונחה נגד טנקים.
טנ"צ - טרופדו נגד צוללות.
טק"ק - טיל קרקע קרקע.
סטי"ל - ספינת טילים.
פומ"ה - פורץ מכשולים הנדסי.
פצמ"ר - פצצת מרגמה.
פצ"ח - פצצה חכמה.
ררנ"ג - רובה רימונים נגד מפגינים.
ררנ"ט - רומה רימונים נגד טנקים.
תמ"ק - תת מקלע.

מונחים כללים
אפטר - חופשה קצרה למשך מספר שעות.
אבט"ש - ראשי תיבות של אבטחה שוטפת.
אב"כ - ראשי תיבות של אטומי,ביולוגי, כימי.
אפזצט"א - אש,פול, זחל, צפה, טווח,אש - צועקים זאת בהתקלות בלתי צפויה ויש לזה משמעות ללוחמים
א"ש - אימוני שדה
בזנ"ט - ברזל זוויתי נטוי (סוג של יתד המשמש לאוהל)
בזנ"ט - ברזל זווית נגד טנקים
בט"ש - בטחון שוטף.
בלמ"ס - בלתי מסווג.
בלת"ם - בלתי מתוכנן.
ב"ש - בטחון שדה.
ג - גימל - אישור שהייה בבית בשל סיבות רפואיות
גרב"ץ - גירוד ביצים - כינוי לבטלה וחוסר מעש.
דגמ"ח - דגם חדש. כינוי לבגדי עבודה, מדי ב'.
דו"צ - דו צדדי.
דו"צ - דובר צהל".
דיסטאנס - מרחק פיקודי בין מפקד לחייליו.
דיסקית - לוחית זיהוי ממתכת שעליה מוטבעים השם והמספר האישי של החייל.משמשת לצורך זיהויו במקרה חירום.חובה לענוד אותה על הצוואר (לבנים ישנן גם דיסקיות לנעליים).
הג"א - הגנה אזרחית.
הכנס - מצב שבו המחסנית נמצאת בתוך בית המחסנית ומחוברת לנשק.
וולת"ם - וועדה לתיאום מילואים.
זחל"ם - זחל משוריין.
חבוש - חייל הנתון במעצר (מחבוש).
חוטר - מברשת לניקוי קנה הנשק.
חוי"ה - חינוך וידיעת הארץ.
חוג"ד - חובש גדודי.
חופ"ל - חובש פלוגתי.
חל"כ - חומר לחימה כימי.
חמ"ל - חדר מלחמה.
חמשו"ש - חופשת סוף שבוע שמתחילה ביום חמישי.
ח"ע - חוסם עורקים למצבים של שטף דם.
חפ"ק - חדר פיקוד.
חפ"ש - חיל פשוט.
חפש"ש - חופשת שיחרור.
חרמ"ש - חיל רגלים משוריין.
טופס טיולים - טופס שעליו חייל מחתים את בעלי התפקידים בזמן הקליטה בבסיס וגם לפי השחרור.
טפ"י - טיפול ימי.
טפ"ש - טיפול שבועי.
ירכית - חולצה קצרה שהיא חלק ממדי חיילות וגם של צנחנים.
כל"צ - כלל צהלי.
כ"מ - כושר מוגבל (קרא: כף מם).
לו"ז - לוח זמנים.
לוט"ר - לוחמה בטרור.
לש"ב - לוחמה בשטח בנוי.
מ"א - מספר אישי - כל חייל מקבל מספר אישי בעת הגיוס שהוא מספר הזהות הצבאי שלו.
מג"ב - משמר הגבול.
מדי א - המדים שאיתם מגיעים לבסיס,יוצאים הביתה ולובשים בטקסים צבאיים ובמסדרים.
מדי ב - מדי עבודה שלובשים במהלך טירונות, קורסים או בבסיסים סגורים וקרביים.
מד"כ - מדריך כלואים.
מד"ס - מדריך ספורט.
מור"ק - מורשת קרב.
מזל"ט - מטוס זעיר ללא טייס.
מטכ"ל - מטה כללי.
מט"ק - מפקד טנק.
מל"מ - מודיעין לפני מבצע.
מלש"ב - מיועד לשירות ביטחון.
מ"כ - מפקד כיתה - כיתה מורכב משלוש חוליות בכל חוליה לפחות 3 חיילים.
מכ"מ - מגלה כיוון מרחק - סוג של ראדר המזהה מטרות מרחוק.
מ"מ - מפקד מחלקה - מחלקה מורכבת משלוש כיתות.
מ"פ - מפקד פלוגה, פללוגה מורכב בד"רכ משלוש מחלקות.
מ"ק - מכשיר קשר.
ממ"ד - מרחב מוגן דירתי.
מסו"ל - מפקד סוללה.
מסע"ר - מסוק סער.
מסק"ר - מטוס קרב.
מצ"ח - משטרה צבאית חוקרת.
מש"ק - מפקד שאינו קצין .חוגר בעל סמכויות פיקוד.
מת"ש - משפט תשלום על אובדן ציוד. וגם:מינהל תשלומים, הגוף האחראי על ענייני התשלומים בצה"ל.
נגמ"ש - נושא גייסות משוריין.
נ"ט - נגד טילים.
נ"מ - נגד מטוסים.
נפקד - חייל שעזב את היחידה או הבסיס ללא אישור או לא התייצב ביחידתו כנדרש. לאחר 45 יום נפקד נחשב לעריק.
סדיר - כינוי לשירות  במסגרת שירות החובה או שירות הקבע, להבדיל משירות המילואים.
פז"מ - פרק זמן מינימלי (פרק הזמן עד קבלת דרגה, שחרור וכו).
פזצט"א - פול זחל צפה טווח אש
פח"ע - פעילות חבלנית עויינת.
פלס"ר - פלוגת סיור, הסיירת של החטיבה.
צפ"ט - צופן פענוח טלגרף.
צוער - חייל הנמצא במהלך קורס קצינים.
צמ"ה - ציוד מכני הנדסי - כינוי לטרקטורים הגדולים והמיוחדים של חיל ההנדסה.
צמ"פ - צוות, מחלקה ,פלוגה. שלב במסלול הכשרתו של חייל בשריון.
קב"ט - קצין בטחון, קצין בטיחות.
קב"ן - קצין בריאות הנפש.
קד"צ - קורס קדם צבאי.
קד"ר - קליטה דרך הרגליים - שהיא בדרך כלל התעללות בטירונים.
קל"ב - קרוב לבית.
קמב"ץ - קצין מבצעים.
רגילה - חופשה בת כמה ימים הניתנת לחייל בשירות חובה לאחר כל ארבעה חודשי שירות תקין.
רע"ל - רצון עז לקרב.
שב"ח - שוהה בלתי חוקי.
שב"מ - שטח ביטחון מיוחד.
שבצ"ק - שיבוץ קרבי,כינוי לרשימה שמית של החיילים המשתתפים בפעולה מסויימת כולל חלוקה לחוליות או כלים.
שכפ"ץ - שיכבת פיצוץ, אפוד המגן מפני רסיסי פיצוץ.
שפצו"ר - שיפור צורה.
שס"ן - שירות סדיר נוסף, על כל המשמעויות - השכר הצבאי בתקופה זו נשאר על הפנים.
שק"מ - שירות קנטינות ממונע - לא תמיד זול שם אבל זה מה יש בשטח.
שק"ש - שק שינה.
תאג"ד - תחנת איסוף גדודית, בה נותנים טיפול ראשוני לפצועים בשטח.
תרבות יום א' - מסגרת שבה יוצאים החיילים לפעילות תרבותית כלשהי: הצגה, הרצאה, טיול או סיור כלשהו - נדיר אבל כיף.
ת"א - תחבושת אישית.
ת"פ - תחת פיקוד.
תצ"א - תצלום אוויר.
ת"ש - תנאי שירות.
תשמ"ש - תשלומי משפחה.