צילום תנועה מהירה - טיפת מים בנפילה
צילום: דיוגינס
f:1/200 ISO:200 150mm צילום: דיוגינס

צילום טיפה בנפילה יכול להתבצע בקלות במצלמת רפלקס ע"י כיוון הגדרות המצלמה למהירות תריס גבוהה. מהירות תריס גובהה תאפשר לנו גם לצלם במצלמת הרפלקס מספר תמונות בשניה ומהן נוכל לבחור את תמונת הרגע הטובה ביותר שממחישה את הנפילה.

הוראות הפעלה לצילום טיפה בנפילה
העבר את המצלמה למצב שליטה במהירות תריס המסומן בחייגן מצלמת ניקון באות S, במצלמת קנון מסומן Tv במצב זה תוכל לשלוט במהירות התריס באופן ידני. מהירות תריס גבוהה תקפיא תנועה מהירה - ולכן יש לכוון את מהירות התריס ל 1/200

אפקטים בצילום
מצלמות
עדשות
טיפים ועוד